Metodoloxías
Recensión bilbiográfica
Análise de fontes documentais
Descrición
A atención personalizada que se describe en relación a estas metodoloxías concíbense como momentos de traballo presencial co profesor. O alumnado recibirá unha atención individual para facer un seguimento do traballo encargado, orientando o mesmo, indicándo as correccións necesarias para a súa correcta elaboración e atendendo as posibles dúbidas que lle poidan ir xurdindo.

Para os estudantes con matrícula parcial seguiranse as mesmas directrices sinaladas anteriormente.