Metodoloxías Descrición
Presentación oral
Traballos tutelados
Aprendizaxe colaborativa