Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Aprendizaxe colaborativa 50
Presentación oral 10
Traballos tutelados 40
 
Observacións avaliación