Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Esta materia busca aproximar aos estudantes á Historia da Enxeñaría Civil desde unha perspectiva teórica pero tamén desde a investigación, e con gran énfase práctica de campo e de laboratorio. A2
A3
A4
A5
A6
A8
A9
A13
A19
A21
A30
A31
A32
A35
A36
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Esta materia busca aproximar aos estudantes á Historia da Enxeñaría Civil desde unha perspectiva teórica pero tamén desde a investigación, e con gran énfase práctica de campo e de laboratorio. A2
A3
A4
A5
A6
A8
A9
A13
A19
A21
A30
A31
A32
A35
A36
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
Esta materia busca aproximar aos estudantes á Historia da Enxeñaría Civil desde unha perspectiva teórica pero tamén desde a investigación, e con gran énfase práctica de campo e de laboratorio. A2
A3
A4
A5
A6
A8
A9
A13
A19
A21
A30
A31
A32
A35
A36
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8