Temas Subtemas
O temario cubre toda a Historia da Enxeñaría Civil. Unha parte explícase en clase e a outra presentana os estudantes nos traballos curtos e longos. Nas viaxes e visitas tamén se fai un recoñecemento e exploración da historia e do seu efecto na sociedade.
Todo os avances en enxeñaría se estudan no marco e contexto histórico no que se produciron tales avances.
1. Orixes da Enxeñaría
2. A profesión de enxeñaría civil en España
3. Enxeñaría Romana
4. A revolución do aceiro
5. Grandes Obras de Enxeñaría
6. A obra de Gaudí
7. Fontes documentais na historia da enxeñaría civil