Metodoloxías
Lecturas
Traballos tutelados
Descrición
Atenderanse en titorías as dúbidas que existan. Tamén se tratará de maneira individualizada o seguemento da preparación dos traballos.