Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio B19 C5 Seguemento e atención 20
Traballos tutelados B10 B2 B4 C1 C2 Seguemento e atención personalizada e calidade da investigación histórica 80
 
Observacións avaliación