Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Identificar a presentación clínica das enfermedades neurolóxicas e dos mayores. A3
A4
A5
A6
A7
A11
A12
A16
A17
B2
B3
B4
C1
Realizar o diagnóstico diferencial dos procesos neurolóxicos e dos mayores en relación a patoloxías susceptibles de tratamento fisioterápico. A5
A6
B1
Diseñar unha historia clínica de Fisioterapia enfocada ao pacente neurolóxico e maior. A11
B5
C9
Elaborar a valoración, diagnóstico de Fisioterapia e plan terapéutico dos pacientes neurolóxicos e mayores. A16
Analizar e adaptar a utilización dos diferentes axentes físicos en relación aos pacentes neurolóxicos e mayores. A15
Conocer, interpretar e diseñar a pauta de tratamento fisioterápico das complicacions relacionadas cos procesos neurolóxicos e do maior. A3
A4
A18
A19
C3
C4
C5
C6
C8