Metodoloxías
Estudo de casos
Prácticas de laboratorio
Descrición
Atención personalizada presencial e non presencial en horarios de tutorías dos docentes.