Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Comprender os conceptos fundamentais da saúde e os seus determinantes, demografía e epidemioloxía e integrar a perspectiva da Saúde Comunitaria e a Saúde Pública nas posibilidades de acción da fisioterapia. A12
A14
A17
B1
B2
B3
C1
C4
Coñecer a clasificación dos estudios epidemiolóxicos e identificar as características proprias de cada tipo de estudio. A12
A14
A17
B5
C1
C4
Identificar a organización social da atención á saúde, particularmente o Sistema Nacional de Saúde, asumindo a función do fisioterapeuta nos seus distintos ámbitos (especialmente desde a Atención Primaria de Saúde), así como desde a iniciativa comunitaria. A12
A14
A17
C1
C4
Adquirir ferramentas comunicacionales, de traballo en equipo, de promoción/educación para a saúde e de planificación e xestión de recursos. A13
A18
A19
B4
C1
C4
C9
Aplicar a perspectiva biopsicosocial e o coñecemento epidemiolóxico, de habilidades comunicacionais, de traballo en equipo e de promoción e educación para a saúde á práctica no eido da fisioterapia A12
A13
A14
A17
A18
A19
B2
B3
B4
B5
C1
C4
C6
C9