Metodoloxías
Aprendizaxe colaborativa
Descrición
Se realizará un seguimiento do traballo do alumnado por equipos.