Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Analizar os antecedentes da educación infantil, os seus principios, finalidades e funcións. A3
A13
B1
B3
B5
B7
B9
B10
B11
B17
B22
B24
C4
C6
Coñecer o contexto social e a súa incidencia no desenvolvemento da educación de 0 a 3 anos. A3
A10
A13
A21
B1
B3
B5
B6
B7
B9
B10
B16
B17
B24
C4
C6
Sensibilizarse acerca do carácter educativo do ciclo 0-3. A3
A13
B1
B3
B6
B7
B9
B10
B11
B14
B17
C4
C6
C8
Coñecer as modalidades de atención á infancia e os seus criterios de calidade. A5
A13
B3
B9
B10
B11
B17
B22
B24
C6
C7
C8
Coñecer o marco lexislativo e os niveis de concreción do curriculum na educación infantil e de forma específica no ciclo 0-3. A3
A13
B3
B6
B9
B10
C4
C6
C8
Asumir a necesidade de elaborar proxectos educativos contextualizados e analizar o papel que xogan as editoriais na configuración do curriculum. A6
A13
A21
A28
B2
B3
B6
B10
B17
B22
C4
C6
C7
C8
Revisar e analizar os principais modelos de atención educativa na etapa de educación infantil e a súa concreción no ciclo 0-3. A3
A13
A21
A28
B2
B3
B5
B6
B7
B9
B10
B11
B13
B16
C4
C6
C7
C8
Analizar proxectos e actividades que se están desenvolvendo no ciclo 0-3 tomando en consideración os principios dos modelos máis relevantes empregados na educación infantil. A3
A5
A6
A10
A23
A28
A30
B2
B3
B5
B6
B7
B10
B11
B13
B14
B15
B16
B22
B24
C4
C6
C7
C8
Deseñar propostas educativas para o ciclo 0-3 tomando en consideración os modelos e os proxectos analizados. A3
A5
A6
A10
A13
A21
A23
A30
B1
B2
B7
B10
B11
B13
B14
B15
B16
B17
B22
B24
C4
C6
C7
C8
Coñecer o perfil dos profesionais que traballan na educación infantil, atendendo a súa tipoloxía, formación, dimensión de xénero, etc. A6
A13
A23
B3
B10
B17
B22
B24
C4
C6
C7
C8
Analizar a formación inicial e permanente dos profesionais e a súa incidencia no desenvolvemento profesional e na mellora da calidade da educación proporcionada no ciclo 0-3. A13
A21
A23
B5
B9
B10
B11
B14
B15
B16
C4
C6
C7
C8