Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade para indagar e producir coñecemento nun determinado campo. A5
A22
A28
B1
B3
B5
B8
C1
C3
C4
C5
C6
C7
C8