Bibliografía básica Wolfe, J. et al . ((2011)4ª Edición). Sensation & Perception.
Goldstein, E.B. (). Sensation & Perception..
Tutis Vilis (). http://www.tutis.ca/Senses/index.htm.

As propostas pola dirección académica do Traballo de Fin de Grao

Bibliografía complementaria