Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A5 A22 A28 B1 B3 B5 B8 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 100
 
Observacións avaliación