Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecemento da historia i evolución da Terapia Ocupacional e os principais autores A1
A2
A5
A29
B1
B4
B8
B10
B12
B19
B24
C1
C3
Explicar os conceptos teóricos que sosteñen a terapia ocupacional, expresamente a natureza ocupacional dos seres humanos e o seu funcionamento a través das ocupacións A1
A2
A3
A4
A5
A19
A22
A29
B1
B3
B8
B10
B19
C1
C6
Coñecemento dos fundamentos teóricos e principios filosóficos, modelos, metodoloxías, técnicas, avaliacións e valoracións de Terapia Ocupacional necesarios para recoñecer e interpretar os procesos de función-disfunción ocupacional. A1
A2
A3
A7
A14
B1
B4
B8
B10
B12
B19
B27
C1
C3
Comprender o proceso de saúde, enfermidade e a discapacidade. Explicar a Clasificación Internacional de Funcionamento, Discapacidade e Saúde (OMS) A1
A3
A19
A34
B1
B3
B8
B9
B10
B12
C1
C3
Identificar a estructura e tipoloxía dos traballos científicos nos seus diferentes soportes A26
B1
B2
B3
B4
B8
B13
B16
B19
B21
B24
C1
C3
C6
C7
C8
Identificar os sistemas de búsqueda e recuperación da información científica en ciencias da saúde. A25
B1
B2
B3
B4
B8
B10
B12
B13
B16
B19
B21
B24
B25
B27
C1
C3
C6
C7
C8