Metodoloxías
Traballos tutelados
Proba mixta
Presentación oral
Sesión maxistral
Obradoiro
Descrición
A atención personalizada farase, globalmente, mediante tutorías personalizadas directas e virtuales, individuais e grupais.
Terase en conta aos alumnos con dedicación a tempo parcial