Temas Subtemas
DESENVOLVEMENTO INDIVIDUAL ESPECÍFICO TUTORIZADO 1.- Como elaborar un programa de investigación?.
2.- Delimitación do tema.
3.- Elección da bibliografía de referencia.
4.- Definición dos obxectivos.
5.- Definición dos procedimentos de recollida e análise de datos.
6.- Realización da procura bibliográfica sobre o tema e campo de interés do proxecto de investigación.
7.- Estudo e discusión da bibliografía específica.
8.- O traballo de campo e a organización de revisións bibliográficas.
9.- Como elaborar e cumprir un cronograma de actividades de investigación?.
10.- Organización de rexistros de traballo de campo.
11.- A análise de datos.
12.- Traballando os datos a partir de referencias teóricas relativas ao tema de interés.
13.- Orientacións básicas de redacción e presentación da monografía ou artículo, según as normas establecidas para a Revista seleccionada.
14.- Redacción e presentación final do proxecto de investigación