Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Capacidade de participar de xeito activo e responsable como integrante do equipo asistencial A62
B3
B5
B7
B8
B9
B11
B14
B18
B19
B22
C1
C3
C4
C7
C12
C13
Desenvolver con habilidade estratexias de comunicación coas persoas, familias, grupos e comunidade. A62
B5
B7
B9
B10
B11
B14
B15
B16
B22
B24
C1
C3
C4
C7
C10
C11
C12
C13
Amosar a capacidade de determinar as necesidades de coidado das persoas atendidas, establecendo os diagnósticos de enfermaría e complicacións potenciais. Planificar as intervencións e actividades necesarias. Executar con habilidade as intervencións de enfermaría garantindo a seguridade e avaliando a súa eficacia. Utilizar os Sistemas de Continuidade de Coidados. A62
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B18
B19
B20
B21
B22
B24
C1
C3
C4
C6
C7
C8
C10
C11
C12
C13
Actuar segundo os principios éticos e legais que guían á profesión. Cumplir as normas de funcionamento das Institucións Sanitarias. A62
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B9
B10
B13
B15
B16
B18
B20
B21
B22
B24
C1
C3
C4
C6
C7
C8
C10
C11
C12
C13