Temas Subtemas
Prácticas clínicas tuteladas, que se desenvolven en calquera ámbito da practica da enfermaría. Permiten ó estudante intefrar os coñecementos teóricos e habilidades adquiridas; comprender e diagnosticar os problemas de saúde; diseñar un Plano de Coidados e desenvolvelo tendo en conta a situación específica de saúde.