Metodoloxías
Traballos tutelados
Descrición
Os alumnos serán atendidos polos docentes durante o desenrolo dos traballos tutelados, tanto en clase como en tutorias individuais a solicitude dos alumnos.
Dado que é o ultimo módulo do master, o resultado da avaliacion dos traballos tutelados será facilitado uns dias antes das datas marcadas para o peche de actas.