Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Proba mixta A1 A2 B1 B4 B5 B6 B9 B14 B15 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Proba que inclue preguntas tipo test ou de exposicion de un tema en concreto do temario 20
Traballos tutelados A1 A2 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B13 B14 B15 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Avaliación polos docentes dos traballos tutelados. 80
 
Observacións avaliación

Asistencia
e participación obligatoria que se valorará tendo en conta a
involucración do alumnado nas sesións presenciales (modalidade
presencial) ou a participación activa e razoada nos foros/debates,
tarefas colaborativas, tutorías virtuales, ... (modalidade a distancia).