Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Desenvolver habilidades de liderado, relación interpersonal e traballo en equipo AP14
BP11
BP13
CP1
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
Comprender a estrutura de traballo de equipo como parte fundamental da dirección integrada de proxectos. AP1
AP5
AP7
AP8
AP14
AP15
AP16
BP1
BP2
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP13
BP15
CP1
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
Identificar e definir un proxecto. AP1
AP5
AP7
AP8
AP14
AP15
AP16
BP1
BP2
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP13
BP15
CP1
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
Identificar e definir os procesos dun proxecto. AP1
AP5
AP8
AP14
AP15
AP16
BP1
BP2
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP13
BP15
CP1
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
Comprender a estrutura de integración dentro dun proxecto AP1
AP5
AP7
AP8
AP14
AP15
AP16
BP1
BP2
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP13
BP15
CP1
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
Comprender a contorna do proxecto AP1
AP5
AP7
AP8
AP14
AP15
AP16
BP1
BP2
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP13
BP15
CP1
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
Identificar normas e regulaciones da dirección de proxectos. AP1
AP5
AP7
AP8
AP14
AP15
AP16
BP1
BP2
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP13
BP15
CP1
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
Coñecer os fundamentos que sustentan a dirección integrada de proxectos AP1
AP5
AP7
AP8
AP14
AP15
AP16
BP1
BP2
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP13
BP15
CP1
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8
Desenvolver habilidades para a adaptación a novas situacións e resolución de problemas, e para a aprendizaxe autónoma AP1
AP5
AP7
AP8
AP14
AP15
AP16
BP1
BP2
BP4
BP5
BP6
BP7
BP8
BP9
BP10
BP11
BP13
BP15
CP1
CP3
CP4
CP5
CP6
CP7
CP8