Temas Subtemas
Tema 1. INTRODUCIÓN A transformación urbana na sociedade da información e do coñecemento: Smart Cities.
Tema 2. TECNOLOXÍAS EMERXENTES Tecnoloxías emerxentes: do Smart Building á Smart City.
Tema 3. INTERNET DAS COUSAS Internet das Cousas: a interacción coa información da contorna.
Tema 4. OPEN DATA / BIG DATA Infraestruturas tecnolóxicas para a captura, procesado e análise da información.
Tema 5. VISUALIZACIÓN Ferramentas de visualización de datos e información.