Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e entender os aspectos tanto teóricos como prácticos relacionados coa materia branda. Adquirir o coñecemento de conceptos fundamentais relacionados cos coloides, interfaces e a física e química física de fluídos complexos. Comprender os distintos fenómenos estruturais en fluídos complexos. AI1
AI2
AI3
AI5
BI1
BI2
BI4
BI8
BI9
BI12
BI13
BI21
CI2
CI6
CI7
CI8