Temas Subtemas
- Interaccións intermoleculares e forzas a nivel molecular.
- Axentes tensioactivos, micelas, emulsiones, membranas.
- Efectos resultantes das interaccións.