Código Competencias / Resultados do título
B8 G03 Capacidade para proxectar buques e embarcacións de todo tipo.
C2 C1 Capacidade pra desenrolar a actividade profesional nun entorno multilingue
C3 ABET (a) An ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering.
C7 ABET (e) An ability to identify, formulate, and solve engineering problems.