Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer e aplicar os métodos de proxecto de buques e artefactos A28
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Deseñar e calcular os espazos habitables dos buques e dispositivos mariños e integrar os sistemas do buque a bordo. A23
A24
A25
A26
A27
C2
C3
C4
C5
C6
C7