Temas Subtemas
UNIDADE 1: REPRODUCIÓN HUMANA Tema 1.1: Anatomía feminina. Patoloxía e disfunción do só pélvico.
Tema 1.2: Ciclo feminino e alteración do ciclo menstrual.
Tema 1.3: Consulta xinecolóxica: entrevista clínica e anamnese. Dor pélvico.
Tema 1.4: Desenvolvemento prenatal humano.
Tema 1.5: Actuación sanitaria nos delitos contra a liberdade sexual da muller. Perspectiva VIOXEN
UNIDADE 2: EMBARAZO NORMAL. CONSULTA DE MATRON/A.
Tema 2.1: Cambios anatomofuncionais no embarazo.
Tema 2.2: Protocolo de seguimento no embarazo de baixo risco. Calendario de probas.
Tema 2.3: Consulta dea matron/a en atención primaria.
Tema 2.4: Profilaxe do risco obstétrico. Actividades de promoción da saúde.
UNIDADE 3: PARTO E PUERPERIO NORMAIS. Tema 3.1: O parto normal. Estática fetal. Fases do parto normal. Cuidados de enfermaría.
Tema 3.2: Valoración da xestante en urxencias. Estratexia de saúde sexual e reproductiva. Novas esixencias de actuación e coidados. O plan de parto, unidades UTPR.
Tema 3.3: Analxesia obstétrica. Métodos alternativos á epidural para o alivio da dor. Coidados de enfermaría.
Tema 3.4: O puerperio normal. Cambios involutivos. Coidados na estancia hospitalaria e despois da alta.
UNIDADE 4: EMBARAZO DE ALTO RISCO E PATOLOXÍA XESTACIONAL. PARTO E PUERPERIO PATOLÓXICOS.
Tema 4.1. Enfermidades gravídicas. Metrorraxias na xestación.
Tema 4.2: Mortalidade perinatal e dó perinatal.
Tema 4.3: Partos distócicos.
Tema 4.4: Puerperio patolóxico.
UNIDADE 5: A MULLER ANTE A PERSPECTIVA DO EMBARAZO. Tema 5.1: Defectos conxénitos. Técnicas de detección.
Tema 5.2: Interrupción legal do embarazo.
Tema 5.3: Infeccións de transimisón sexual e estratexias de prevención.
Tema 5.4: Métodos anticonceptivos. ïndice PEARL e criterios de elexiblidade da OMS.
Tema 5.5: Epidemioloxia, prevención e diagnóstico precoz dos tumores malignos xinecolóxicos e de mama. Virus do papiloma humano e cancro de cérvix. Perspectiva actual do programa de cribado. Técnicas citolóxicas.
UNIDADE 6: LACTANCIA MATERNA. Tema 6.1: Impronta e vínculo. Pérdida da cultura de aleitamento materno. Fisioloxía da lactancia, superioridade do leite humano. Inicio da lactancia.
Tema 6.2: Dificultades no establecemento e mantemento da LM. Tipos de lactancia. Abandono precoz. Ingurxitación e mastite.
Tema 6.3: Iniciativa IHANM, estratexias da UNICEF-OMS para o fomento da LM. Implicacións de coidado de enfermaría para as nais lactantes.
Tema 6.4: Lactancia, dereito familiar e conciliación laboral.
UNIDADE 7: INTRODUCIÓN Á ENFERMARÍA PEDIÁTRICA Tema 7.1.: Características especiais da enfermaría infantil
Tema 7.2.: Evolución histórica dos coidados infantís
UNIDADE 8: COIDADOS DE ENFERMARÍA AOS RECÉN NADOS OU NADAS Tema 8.1.: Atención ao recen nado ou nada durante o nacemento
Tema 8.2.: O recen nado ou nada san
Tema 8.3.: O recen nado ou nada con problemas de saúde
UNIDADE 9: ATENCIÓN DE ENFERMARÍA AO NENO SAN E Á NENA SANA. Tema 9.1: Crecemento de desenrolo durante as distintas etapas evolutivas.
Tema 9.2: A necesidade de hixiene do neno e da nena.
Tema 9.3: A necesidade de alimentación.
Tema 9.4: A necesidade de actividade, descanso e sono.
Tema 9.5: A necesidade de seguridade física. Calendario de vacinacións. Prevención de accidentes.
UNIDADE 10: O NENO E A NENA NO HOSPITAL Tema 10.1: As unidades de enfermaría infantil.
Tema 10.2: Coidados de enfermaría ao neno e a nena hospitalizados.
Tema 10.3: Valoración e tratamiento da dor.
Tema 10.4: O nena e a nena con febre.