Metodoloxías
Estudo de casos
Descrición
Atención personalizada a demanda do alumnado, coa finalidade de esclarecerle dudas en torno aos contenidos da materia o a calquer problema que lle poda dificultar a comprensión ou seguemento da materia.

Esíxese petición formal de tutoría virtual mediante envío de correo institucional ao profesor/a responsable da docencia.
Ferramenta empreada Moodle e Teams con frecuencia semanal. Sesión semanal para avance dos conidos teóricos na franxa horaria que ten asinada no calendaro para desarrollar discusiones dirixidas a través das que se poñen en práctica o contido teórico da materia.