Resultados de aprendizaxe Competencias do título
- Capacidade de abstracción e formalización do fenómeno ou sistema real a modelizar. AI5
BI4
BI5
BI8
CI3
CI6
CI7
CI8
- Ser capaz de relacionarse e traballar en equipo con científicos de diferentes ámbitos. BI8
BI9
CI4
CI6
CI8
- Capacidade para comprender e expoñer os resultados das modelizacións e establecer relacións co coñecemento existente ata o momento do sistema biolóxico. AI4
AI5
BI4
BI7
CI6