Temas Subtemas
1. Introducción á neurociencia computacional
2. Modelos a nivel molecular
3. Modelos a nivel de membrana: desde Boltzmann ata Hodgkin-Huxley
4. Modelos a nivel de neurona: teoria do cable e modelo
compartimental de Rall
5. Modelos a nivel de sinapsis
6. Modelos de microcircuitos
7. Modelos de macrocircuitos
8. Codificación en receptores sensoriais
9. Tipos de actividade neuronal
10. Transmisión de información no cerebro
11. Codificación espacial e temporal
12. Codificación por poboacións de neuronas
Espoñerase e comentaranse cos alumnos as diapositivas relacionadas con cada tema.
PROGRAMA DE CLASES PRÁCTICAS
Comprender cómo se fai unha modelización.
Prácticas con neurosimuladores.
Informe sobre a Aplicación do proceso de modelización
Exposición tras análisis e crítica.