Bibliografía básica

Dado que a análise e procura de fontes documentais é unha das metodoloxías desenvolvidas durante o curso, será o propio alumno (orientado polo profesor) quen en función dos problemas que teña que abordar buscará as referencias documentais máis apropiadas.Tamén os docentes proporán materiais concretos ao longo do desenvolvemento da materia

Bibliografía complementaria