Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Deseñar, desenvolver e avaliar os procesos de ensino - aprendizaxe relativos ás habilidades ximnásticas A8
A9
A11
A14
A26
B1
B2
B4
B11
C1
C6
Planificar, desenvolver e avaliar a realización de programas de deporte escolar relacionados coa materia A7
A18
A25
A26
B1
B2
B3
B10
C7
Aplicar os principios fisiolóxicos, biomecánicos, comportamentais e sociais, á proposta de tarefas do ensino no contexto ximnástico A25
A27
B1
B7
C6
Seleccionar e saber utilizar o material e equipamento deportivo adecuado ás habilidades ximnásticas A33
B4
B12
C8
Promover e avaliar a formación de hábitos perdurables e autónomos de práctica da ximnasia entre a poboación escolar A1
A5
A7
B8
B17
C3