Metodoloxías Descrición
Práctica de actividade física Sesións prácticas de diseño e realización de entrenamento de forza e resistencia
Análise de fontes documentais Revisión e sinopsi da bibliografía específica
Sesión maxistral Clases teóricas impartidas polo profesor/a ou profesores/as invitados/as
Traballos tutelados Realización de traballos individuais ou grupais, sobre un tema dos contidos, plantexados e supervisados polo profesor/a
Proba mixta Proba de avaliación de resposta breve ou longa (preguntas curtas de concepto e longas de deseño de sesións) .
Discusión dirixida Debate e discusión sobre algúns temas dos contidos moderada polo profesor/a