Metodoloxías
Análise de fontes documentais
Traballos tutelados
Descrición
O profesor atenderá persoalmente ou por vía telemática mediante convocatoria ou cita previa as consultas do estudantado sobre a elaboración dos traballos tutelados.

No horario de titorías o profesor atenderá persoalmente ou por vía telemática ao estudantado para aclarar calquer dúbida ou cuestión que estos lle plantexen.

Os/as estudantes con dedicación parcial serán atendidos no horario de titorías ou mediante cita previa.