Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecer as principais técnicas de recollida da información nos procesos de intervención socioeducativa. A5
A6
A7
A8
A11
A13
A14
A21
B1
B4
C1
C4
C6
Deseñar instrumentos de recollida de información de procesos de intervención socioeducativo aplicando diferentes técnicas. A5
A6
A13
A21
B1
B2
C1
C4
C6
Planificar recollidas e análises da información de procesos de intervención socioeducativos. A5
A6
A13
A19
A21
B1
B2
C6
C8
Realizar a recollida da información pertinente dun proceso de intervención socioeducativo B1
B2
B5
B6
C1
C6
Coñecer as principais técnicas de análise da información nos procesos de intervención socioeducativos A6
A13
B1
C3
C6
C8
Analizar a información recollida nos procesos de intervención socioeducativos, empregando as técnicas de análise adecuadas. A5
A6
A13
A19
B1
B2
C3