Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Fundamentar, antropolóxicamente, a centralidade do proceso educativo na constitución e evolución do home como "animal cultural" A1
A2
A5
A8
A11
B1
B5
B6
C1
C3
C4
C6
Interpretar o proceso educativo como o procedemento principal de integración dos individuos nunha sociedade, atendendo a distinción entre socialización primaria e secundaria A1
A2
A5
A8
A11
B1
B5
B6
C1
C3
C4
C6
C8
Analizar o feito multicultural e criticar os prexuizos etnocéntricos A1
A2
A5
A8
A11
B1
B5
B6
C1
C3
C4
C6
C8
Analizar os compoñentes principais da cultura (técnicos, simbólicos e sociais) e a súa interrelación nos procesos sociais e, especialmente, educativos A1
A2
A5
A8
A11
B1
B5
B6
C1
C3
C4
C6
C8
Detectar as distorsións que na vida social introducen os estereotipos que transmiten actitudes negativas cara a colectivos definidos A1
A2
A5
A8
A11
B1
B5
B6
C1
C3
C4
C6
C8