Temas Subtemas
1. Antropoloxía filosófica, antropoloxía cultural e feito educativo 1.1. Antropoloxía filosófica e antropoloxía cultural: caracteres universais e formas particulares do humano
1.2. Introducción á antropoloxía filosófica
1.3 Introducción á antropoloxía cultural
2. O animal cultural 2.1. Concepto de cultura
2.2. O fundamento antropolóxico da cultura
2.3. Principais sectores da cultura
3. Cultura e educación 3.1. A educación como problema cultural: a transmisión do aprendido
3.2. Educación como socialización
4. Multiculturalismo e educación 4.1. A problemática multicultural: concepto e implicacións
4.2. Consecuencias educativas da multiculturalidade
5. Estereotipos, marxinación e exclusión en perspectiva educativa 5.1. Etnocentrismo e exclusión social
5.2. Unha situación histórica: o estereotipo antisemita na Alemania moderna
5.3. Papel da educación na loita contra dos esteretipos e as súas consecuencias marginalizadoras