Metodoloxías
Presentación oral
Traballos tutelados
Descrición
Para preparar as actividades, o estudantado, se o estima necesario, pode solicitar atención personalizada en clase ou en horario de titorías.