Temas Subtemas
Bloque 1.- Introdución ao concepto de integración das EERR no edificio Bases conceptuais
Fases da integración
Alcance do estudio de integración
Bloque 2.- Integración de elementos en cubertas de edificios Elementos integrados en cubertas planas
Elementos integrados en cubertas inclinadas
Bloque 3.- Integración de elementos en fachadas Elementos incorporados á fachada
Elementos incorporados a elementos auxiliares.
Bloque 4.- Integración de elementos no ámbito urbano Pérgolas
Marquesiñas
Muros
Bloque 5.- Exemplos de integración das EERR Edificios residenciales
Edificios terciarios
Urbanizaciones
Bloque 6.- Estudio da integración arquitectónica de sistemas renovables en un edificio público Introdución
Inspección do edificio
Metodoloxía dun estudio
Desenvolvemento do estudio
Selección de solucións técnicas factibles