Metodoloxías
Traballos tutelados
Sesión maxistral
Descrición
Durante o traballo de taller, o profesor realizará a atención personalizada co obxecto de guiar o alumno no desenvolvemento das distintas fases de deseño ou selección dunha solución construtiva de integración.