Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Describir e discutir conceptos ecolóxicos para o individuo, poboación e comunidade AM1
BM1
BM8
Use algunhas técnicas básicas de ampla metodoloxía ecolóxica BM5
CM6
Comprender os resultados de técnicas básicas de ecotoxicologia AM6
AM10
AM13
Comprender a relevancia do rexistro sedimentaria para definir condicions ecolóxicas de referencia BM5
CM6