Temas Subtemas
Ecoloxía: TeoríaEcoloxía: Práctico


O caso de TBT das pinturas anti-incrustantes

Paleoecologia e biomonitoramento
Ecoloxía e evolución. Dinámica poboacional.
Organización da comunidade. Os fluxos de ciclos de materia e enerxía. Hipótese de Gaia.

Dinámica de poboacións: competencia e predación.
Dinámica espacial: metapopulações.

historia ambiental. Biomonitoramento en Galicia.

Teoría e práctica.