Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Sesión maxistral A1 A6 A10 A13 B1 B8 Discusión en clase sobre os contidos teóricos de diferentes disciplinas. 1
Prácticas a través de TIC B5 C6 A participación nas prácticas é obrigatoria, así como a realización dos exercicios planteados nelas.
1
Proba obxectiva A1 A6 A10 A13 B1 B5 B8 C6 Exame escrito. 98
 
Observacións avaliación