Temas Subtemas
Tema 1.
Técnicas microscópicas
Microscopía óptica, de fluorescencia e confocal, microscopías electrónicas de transmisión (TEM), varrido (SEM), transmisión de varrido (STEM), transmisión de alta resolución (HR-TEM).
Tema 2.
Técnicas de difracción
difracción de electróns (ED), neutróns (ND) e técnicas de sincrotrón
Tema 3.
Técnicas espectroscópicas
espectroscopías electrónicas (EDS, EELS), resonancia paramagnética electrónica (EPR).
Tema 4:
Caracterización de materiais porosos
adsorción física de gases, área superficial específica, distribución de tamaño de poros.
Tema 5:
Magnetometría
magnetometría de mostra vibrante (VSM), magnetometría SQUID, susceptometría AC