Metodoloxías
Seminario
Solución de problemas
Análise de fontes documentais
Descrición
Titorías individuais e/ou en grupo.