Temas Subtemas
Tema 1. Introducción as técnicas analíticas instrumentais

Resolución de problemas analíticos. Parámetros de calidade das técnicas instrumentais. Calibración.
Características e clasificación das técnicas instrumentais. Compoñentes básicos dos instrumentos. Señales e ruido.


Tema 2.- Espectroscopia ultravioleta-visible.
Fundamento. Instrumentación. Aplicacións. Espectroscopia derivada.

Tema 3.- Espectroscopia IR


Espectroscopia de absorción no IR: fundamento, instrumentación, aspectos prácticos e aplicacións. Espectroscopia de reflexión no infravermello.

Tema 4.-Espectroscopia de luminiscencia molecular. Fundamento. Variables que afectan á fluorescencia. Relación entre concentración e fluorescencia. Espectros de emisión e excitación. Instrumentación. Aplicacións. Fosforescencia.

Tema 5.-Espectrometría de masas. Fundamento. Instrumentación. Aplicacións.

Tema 6.-Espectrometría de absorción atómica. Fundamento. Atomización de llama, atomización electrotérmica, xeración de vapores: Instrumentación. Aplicacións.

Tema 7.- Espectrometría de emisión atómica. Fundamento. Fontes de plasma. Instrumentación. Aplicacións. ICP-MS

Tema 8.- Espectrometría de rayos X Fundamentos. Espectros de fluorescencia, absorción e difracción. Consideracións analíticas. Instrumentación. Preparación da mostra. Aplicacións.
Prácticas de laboratorio Práctica 1.- Evaluación da presencia de especies interferentes e determinación de mezclas mediante espectroscopia UV-VIS.
Práctica 2.- Identificación de plásticos por espectroscopía infrarroja con Transformada de Fourier.
Práctica 3.- Espectrometría de fluorescencia molecular. Determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) totales.
Práctica 4.- Espectrometría de absorción atómica con chama. Determinación de Zn en auga. Estudio de interferencias na determinación de Zn e Ca.
Práctica 5.- Espectrometría de emisión atómica con chama. Determinación de K en agua de mar.
Práctica 6.- Estudio das condicións experimentais en espectrometría de absorción atómica con atomización electrotérmica: optimización dun programa de atomización, uso de modificadores químicos.