Metodoloxías
Estudo de casos
Descrición
Para o estudo dos casos, os estudantes poden acudir ao profesor, xa sexa persoalmente, ou por correo electrónico, para que poidan proporcionarlles a orientación adecuada para detectar problemas legais que xurdan e proporcionar as ferramentas para poder resolvelos.