Metodoloxías Descrición
Análise de fontes documentais Lectura de forma razoada e crítica da bibliografía para o seguimento do curso
Sesión maxistral Explicación polo profesor de cada un dos temas do programa, insistindo nos conceptos fundamentais e as suas relacións.
Estudo de casos O profesorado explicará previamente a presentación dos casos prácticos a metodoloxía que debe seguirse e a orientación técnica para a sua resolución favorable.
Proba obxectiva Consistirá nun examen final da asignatura que será escrito.